Vad blir?

EC Smallbooks serie ”Vad blir” laborerar med enskilda ljud i en kort mening.

Här lägger vi till ett ljud i ”Vad blir 1”, tar bort ett ljud i ”Vad blir 2” respektive byter ut ett ljud i ett ord i ”Vad blir 3” och ser hur detta ändrar en menings innebörd. En ”ål” + ”n” blir en ”nål”. ”Ris” utan ”r” blir ”is”. Om man byter ut ”l” i ”lo” mot ”k” får man ”ko”. Exemplet kommer från ”Vad blir 1”, lägg till ett ljud.

Text och bild ligger på samma sida. Läsaren ska först läsa meningen och därefter få hjälp att läsa frågan i den lilla textrutan nederst.

När hen tror sig veta svaret är det dags att vända bladet och läsa den nya meningen.

På nästa sida finns tillhörande bild. Som alltid är bilderna i serien humoristiska och leder ofta till samtal. Nyfikenheten på nästa gåta och nästa bild ger motivation till uppgiften.

Vad blir 1, ISBN 978-91-87681-54-7

I ”Vad blir 1” lägger vi till en bokstav för att se hur det påverkar meningens innehåll.

Vad blir 2, ISBN 978-91-87681-55-4

I ”Vad blir 2” drar vi bort en bokstav för att se vad som händer med meningens innehåll.

Vad blir 3, ISBN 978-91-87681-56-1

I ”Vad blir 3” byter vi ut ljud för att se vad som händer med meningens innehåll.

Comments are closed.

[Top]