Här är…

EC Smallbooks lättaste serie. Ett uppslag med text. Nästa uppslag med bild som bekräftar texten. Många böcker på samma nivå gör att träningen blir varierad.

På en i övrigt blank sida står en mycket kort mening. Alla meningar består av ”Här är en” (eller ”ett”) följt av ett enda ord. Ingen bild stör eller stöder avkodningen, vilket gör det omöjligt att gissa sig fram. Exempel taget från ”Här är 1”.

Först när läsaren vänder blad visas bilden som bekräftar att hen läst rätt. Bilderna i serien är oväntade, humoristiska och leder ofta till samtal. Nyfikenheten på nästa bild ger motivation till uppgiften. På uppslaget med bilden finns även texten till nästa bild. Eftersom våra läsare måste anstränga sig för att avkoda, är den nya texten inget som stör upplevelsen av bilden på uppslaget.

Varje bok i serien består av sexton sidor. Åtta texter med åtta illustrationer.

Våra böcker i serien Här är:

Här är 1, ISBN 978-91-87681-00-4

Här är 2, ISBN 978-91-87681-01-1

Här är 3, ISBN 978-91-87681-02-8

Här är 4, ISBN 978-91-87681-03-5

Comments are closed.

[Top]