En värld av lätt läsning

Välkommen till EC Smallbooks – lockande lästräning på lätt nivå!

Böcker för åk 1-2, förskoleklass, nyanlända, special och grundsär.

”Vi har förväntningar på att våra läsare ska lära och vill att de ska känna förväntningar när de öppnar en av våra böcker.”

EC Smallbooks är ett förlag specialiserat på böcker för den som ska lära sig läsa. Böckerna är framförallt tänkta för elever som behöver extra mycket stöd och träning på en lätt nivå. Våra böcker är utvecklade av specialpedagog i samarbete med kreativ och kunnig illustratör.

Just de roliga och spännande bilderna har en mycket viktig funktion i våra böcker. De fungerar som bekräftelse och belöning och lockar eleven att läsa vidare. Bilderna stimulerar också till många språkutvecklande samtal. För att sätta fokus på själva avkodningen är text och bild alltid placerade på ett medvetet sätt i förhållande till varandra.

Läs mer om våra tankar EC Smallbooks under ”Om” – ”Idéen till Smallbooks”.

Läs också om respektive series upplägg under  Våra böcker.

Prova EC Smallbooks och se hur små böcker kan göra stor skillnad för läsningen!

Om

Köp hos…

Kontakta oss

Comments are closed.

[Top]