Är det?

EC Smallbooks serie ”Är det?” ställer frågor, där läsaren får gissa svaret utifrån en bild.

I den här serien ställer vi frågor i enkla meningar. På högersidan finns en mening som börjar med ”Är det en” eller ”Är det ett”.  För att läsaren ska fokusera på texten kommer bilden på följande uppslag. Exemplet kommer från ”Är det? 1”.

Bilderna luras ofta eller visar inte hela sanningen. Svaret kommer på samma uppslag. Eftersom det handlar om ovana läsare ser de inte direkt vad där står utan måste anstränga sig att läsa.

Bilden som hör ihop med det rätta svaret får man se på nästa sida.

Varje häfte har samma svårighetsgrad för att våra läsare ska kunna träna mycket. De innehåller sex gåtor, sammanlagt tolv meningar med tillhörande illustration.

Är det 1, ISBN 978-91-87681-20-2

Är det 2, ISBN 978-91-87681-21-9

Är det 3,  ISBN 978-91-87681-22-6

Är det 4, ISBN 978-91-87681-23-3

Comments are closed.

[Top]