Tvärtom

tvartom123main

EC Smallbooks serie ”Tvärtom vänder på en situation i bild och text.

En kort mening, t ex ”Maj leker med maten” illustreras av en bild på samma sida. Exemplet här är från ”Tvärt om 4”. Innan eleven vänder blad får hen fundera över hur det blir om det är tvärtom.

När läsaren sedan vänder blad står exakt samma ord i en annan ordning.

Orden kommer att läsas två gånger, vilket ger bra träning. Serien visar också på ordföljdens betydelse.

Tvärtom 1, ISBN 978-91-87681-10-3

Tvärtom 2, ISBN 978-91-87681-11-0

Tvärtom 3, ISBN 978-91-87681-12-7

Tvärtom 4,  ISBN 978-91-87681-13-4

Comments are closed.

[Top]