Månad: oktober 2017

Vår nya bokserie ute!

Äntligen finns vår nya bokserie på tre lästräningsböcker ute i butikerna!

Serien ”Vad blir” lägger till, drar ifrån och byter ut en bokstav i ett ord och ger en helt annan mening.

Finns nu hos Läromedia, Bokus, via GR med flera!